IN OUR OPINION THE BEST PORTAL ABOUT CONSTRUCTION INVESTMENTS
OTHER

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa
23 III
2020

prawo budowlane a specustawa w sprawie koronawirusa

Każdego kolejnego dnia dowiadujemy się o nowych przypadkach zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zwanym także COVID-19, zarówno w Polsce, Europie jak i innych częściach świata. Polski Rząd przedstawia szereg propozycji, które miałyby pomóc obywatelom, w tym przedsiębiorcom, w tym trudnym okresie. Omijając spekulacje, warto zająć się omówieniem regulacji, które już obowiązują. Mowa tutaj o ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła w życie dnia 8 marca 2020 roku. W niniejszym artykule staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy koronawirus może mieć wpływ na wyłączenie przepisów przepisów prawa budowlanego, a jakie zdarzenia takiego skutku nie powodują.

Zakres stosowania specustawy

Przepisy specustawy poruszają szereg kwestii z wielu dziedzin, m.in. prawa pracy, bezpieczeństwa, opieki medycznej czy prawa zamówień publicznych. Wstępne informacje w zakresie inwestycji budowlanych przedstawiliśmy już w artykule Koronawirus a roboty budowlane. Pojawiają się jednak pytania o szczegółowe zasady stosowania specustawy w kontekście prawa budowlanego. Jeden z przypadków przedstawiono poniżej.

Brak stosowania przepisów budowlanych – czy aby na pewno?

Przypomnijmy – specustawa w sprawie koronawirusa stanowi, że do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się wielu przepisów z szeroko pojętej branży budowlano-inwestycyjnej. Powyższe obejmuje przepisy prawa budowlanego, przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych – także przepisy w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Co więc w sytuacji, gdy inwestor jest zainteresowany nabyciem nieruchomości, która w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego wymaga również opieki konserwatorskiej? Czy w związku z przedstawioną regulacją specustawy inwestor może zaniechać ochrony konserwatorskiej? I w związku z tym nie stosować podstawowych przepisów  budowlanych, jeśli jego zamiarem jest wybudowanie ośrodka wypoczynkowego, który we wstępnej fazie miałby być wykorzystywany do przeciwdziałania COVID-19? Wydaje się, że jednak NIE.

Przeciwdziałanie wirusowi czy obejście przepisów prawa budowlanego?

Zgodnie ze specustawą  przez „przeciwdziałanie COVID-19” należy rozumieć wszelkie czynności związane przede wszystkim ze zwalczaniem zakażenia. Ponadto, definicja wskazuje, że „przeciwdziałanie COVID-19” obejmuje także zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby. Bez wątpienia definicja jest bardzo szeroka, jednakże stosowanie przepisów specustawy nie może prowadzić jednocześnie do obejścia innych. Należy bowiem pamiętać o celu wprowadzonych regulacji i temu, czemu mają one służyć. Mechanizm wyłączenia przepisów prawa budowlanego ma z założenia przyczynić się przede wszystkim do wsparcia możliwości świadczenia usług medycznych. Może to dotyczyć usług związanych m.in. ze zwalczaniem czy zapobieganiem rozprzestrzenianiu się zakażenia. Wyłączenie przepisów prawa budowlanego ma więc służyć sprawnemu i szybkiemu niesieniu pomocy.

Dlatego też, budowa ośrodka rekreacyjnego z przeznaczeniem na pomoc pacjentom we wstępnym okresie jego funkcjonowania raczej nie pozwala na skorzystanie z przepisów specustawy, która wyłącza stosowanie m.in. prawa budowlanego. Wyłączenie przepisów prawa budowlanego powinno mieć charakter wyjątkowy, a koronawirus nie może stanowić podstawy do obejścia prawa. Mimo, iż treść przepisu nie wprowadza wprost żadnych obostrzeń co do możliwości jego wykorzystania, indywidualnym inwestorom należy zalecić dużą ostrożność. W każdej konkretnej sytuacji rekomendujemy przeprowadzenie pogłębionej analizy tych zagadnień z udziałem naszych ekspertów.


O kwestiach związanych z koronawirusem informujemy na bieżąco także na blogu prowadzonym na naszej firmowej stronie mbwnet.pl. Problematyka koronawirusa nie ogranicza się jedynie do prawa budowlanego. Koronawirus ma też wpływ na wiele innych dziedzin życia. Polecamy zatem lekturę artykułu Działalność sądów w czasie koronawirusa, a także innych publikacji udostępnionych na naszym portalu MBW Karne.


Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami osobiście, abyśmy mogli pomoc konkretnie w Twojej sprawie.

Latest articles

19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
FOR INVESTOR

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
OTHER

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa
12 III
2020
koronawirus a roboty budowlane
OTHER

Koronawirus a roboty budowlane

Szczególne regulacje prawne dotyczące robót budowlanych wynikające ze specustawy w sprawie koronawirusa

Our Brands

MBW INVESTMENTS
If you are an investor who develops or starts a business in Poland and at the same time would like to pay less taxes, this portal is created for you
MBW CREDITS
If you are looking for help to recover your debts in Poland or you are interesting in execution the court’s verdict issued abroad against entity coming from Poland - this portal is just for you
MBW CONSTRUCTIONS
If you are an investor or a contractor, but you are overwhelmed by the complexity of legal regulations and the level of contract complexity - this portal is for you