IN OUR OPINION THE BEST PORTAL ABOUT CONSTRUCTION INVESTMENTS
FOR INVESTOR

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
19 II
2021

Tak jak całe społeczeństwo, również inwestorzy robót budowlanych muszą liczyć się z wpływem przedłużającej się epidemii koronawirusa na prowadzone przez nich inwestycje. Dystans społeczny, zakrywanie ust i nosa, kwarantanny, izolacje i inne ograniczenia sanitarne – wszystko to wpływa na sposób, a przede wszystkim na czas, realizacji prac przez wykonawców. Problemy z budową z powodu COVID-19 są więc coraz częstsze i rośnie ryzyko sporów związanych z dotrzymaniem zawartych umów. Warto jednak mieć świadomość, jakich środków prawnych można w takiej sytuacji użyć przeciwko wykonawcy, zwłaszcza nadużywającemu tłumaczeń związanych z koronawirusem.

Kluczowe postanowienia umowne

Gdy wykonawca zgłasza problemy z budową z powodu COVID-19, konieczna jest najpierw dokładna analiza zawartej umowy. Nierzadko przewiduje ona narzędzia, po które inwestor może w takiej sytuacji sięgnąć. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na postanowienia dotyczące kar umownych za opóźnienie czy odstąpienia od umowy z powodu przedłużającego się opóźnienia. Czasem przydatne będą również inne formy zabezpieczeń (np. o których piszemy m.in. w artykułach Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej i Zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej). Oczywiście możliwość skorzystania przez inwestora z powyższych środków prawnych zależy od dokładnego brzmienia umowy, które najlepiej oceni profesjonalny doradca. Gdy okażą się one niewystarczające, warto znać przepisy o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane.

Odstąpienie w każdej chwili, ale za wynagrodzeniem

Zgodnie z art.644 w zw. z art.656 Kodeksu cywilnego, dopóki roboty budowlane nie zostały ukończone, w każdej chwili inwestor może skorzystać z odstąpienia od umowy. Powyższa regulacja dotyczy umowy o dzieło, ale stosuje się ją odpowiednio do umowy o roboty budowlane (o różnicach przeczytasz w artykule Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło). W takim przypadku konieczna jest jednak zapłata umówionego wynagrodzenia. Można odliczyć jedynie to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych. Przepisy nie wskazują przyczyn takiej decyzji, więc można ją podjąć również z uwagi na problemy z budową z powodu COVID-19. Takie narzędzie łatwo zatem zastosować, ale w praktyce rzadko będzie ono dla inwestora finansowo opłacalne.

Odstąpienie przy braku szans na realizację

Inna podstawa prawna, pozwalająca inwestorowi skorzystać z odstąpienia od umowy, znajduje się w art.635 w zw. z art.656 Kodeksu cywilnego. Także umieszczono ją wśród przepisów o umowie o dzieło stosowanych odpowiednio do umowy o roboty budowlane. Dotyczy sytuacji, gdy w wyniku opóźnienia wykonawcy z rozpoczęciem lub wykończeniem prac ich ukończenie w umówionym czasie nie jest prawdopodobne. Co istotne, w tym przypadku inwestor nie musi wyznaczać wykonawcy żadnego dodatkowego terminu do prawidłowej realizacji obowiązków umownych. Takie narzędzie może być korzystne dla inwestora, o ile opóźnienie wykonawcy związane z koronawirusem rzeczywiście jest poważne.

Przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od umowy inwestor powinien jednak wziąć pod uwagę, że wpływa ono na sposób rozliczenia wynagrodzenia (o którym piszemy także w artykule Ryczałt czy kosztorys – jakie wynagrodzenie wybrać?). W razie sporu stron dokonuje się go bowiem nie na podstawie zawartej umowy, a według reguł tzw. bezpodstawnego wzbogacenia.


Będąc stroną transakcji, dobrze znać pozycję prawną potencjalnego przeciwnika. Wkrótce napiszemy o tym w kolejnym artykule.


Jeśli zainteresował Cię ten artykuł i potrzebujesz pomocy w konkretnej sprawie, zapraszamy do kontaktu. Warto też odwiedzić naszą stronę www.mbwnet.pl.

Latest articles

19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
FOR INVESTOR

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
OTHER

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa
12 III
2020
koronawirus a roboty budowlane
OTHER

Koronawirus a roboty budowlane

Szczególne regulacje prawne dotyczące robót budowlanych wynikające ze specustawy w sprawie koronawirusa

Our Brands

MBW INVESTMENTS
If you are an investor who develops or starts a business in Poland and at the same time would like to pay less taxes, this portal is created for you
MBW CREDITS
If you are looking for help to recover your debts in Poland or you are interesting in execution the court’s verdict issued abroad against entity coming from Poland - this portal is just for you
MBW CONSTRUCTIONS
If you are an investor or a contractor, but you are overwhelmed by the complexity of legal regulations and the level of contract complexity - this portal is for you